Mötesprotokoll för VKCC
Läs mer »  

SKCC Uddevalla Maj 24-25

Läs mer »  

April 14 kl 18.30 Glimmingen


Läs mer »  Klubb Mästerskap 2005

Nu är årets klubbmästerskap avgjort! Resultatet från tre spännande tävlingar ser ni nedan. Speciellt kul var det att det var så många som ställde upp i ICC/Sport 2000 i sista tävlingen. Gubbarna har tydligen lidit av torskfrossa efter som det tog sådan tid innan de vågade sig ut:-)

Uddevalla KK´s klubbmästerskap är indelat på 3 deltävlingar. Poängberäkningen skiljer sig från andra karttävlingar.
1:an får 15p, 2:an 12p, 3:an 10p 4:an 9 osv. Vid lika totalpoäng delas platsen.

 

Namn
Startnummer
KM1 KM2 KM3 Summa
CADETTI
Jesper Sjöberg
7
12 15 12 39
Casey Renz
90
15 - 15 30
Ted Ernholm
39
- 12 10 22
Linnea Larsson
80
- 10 9 19
Filip Kerfling
12
- - - 8
MICRO
Oskar Molin
87
12 15 15 42
Oscar Hillström
131
10 12 12 34
Christoffer Sätre
73
9 10 10 29
Freddie Ogemark
46
15 - 9 24
William Roos
88
- - 8 8
MINI
Jesper Westerholm
131
15 15 15 45
Johan Ryberg
75
12 12 10 34
Christopher Seander
90
7 7 12 26
Palle Andersson
61
10 10 6 26
Marcus Larsson
78
8 9 9 26
Johanna Larsson
81
6 8 8 14
Felix Fröjd
80
9 - - 9
Louise Sundell
6
- - 7 7
YAMAHA
Robert Thorsson
118
15 9 12 36
Simon Molin
87
12 4 15 31
Peter Ernholm
32
6 12 10 28
Sebastian Gustavsson
35
8 7 8 23
Alexander Ek
117
5 15 2 22
Oscar Hurtig
70
10 6 6 22
Jonny Larsson
81
2 10 7 19
Mikael Ahlqvist
113
3 3 9 15
Tobias Pettersson
51
- 8 5 13
Philip Ek
22
1 5 4 10
Christoffer Andersson
61
9 - - 9
Henrik Walter
39
7 1 - 8
Johan Dahlöf
28
4 2 - 6
Mattias Nordqvist 51 - - 3 3
Christian Eskilsson
33
1 - 1
SPORT 2000
Johan Ernholm
112
15 12 15 42
Tomas Annerhäll
113
12 15 - 27
Michael Seander
6
- 10 12 22
Peter Stam
117
10 - - 10
Marcus Fast 4 - - 10 10
Henrik Lilja
131
- 9 - 9
Roy Augustsson
12
- 8 - 8
ICC
Thomas Johansson 57 - - 15 15
Torbjörn Johansson 12 - - 12 12
Patrik Werner
1
- - 10 10
Anders Dahlöf 19 - - 9 9